OFERTA

KRUSZYWA MINERALNE

W trosce o wysoką jakość naszych kruszyw i mając na uwadze oczekiwania klientów, prowadzimy nadzór laboratoryjny. Nasze kruszywa spełniają normy PN-EN.

PIASKI

 • Piasek 0-1
 • Piasek 0-2 płukany
 • Piasek 04 siany
 • Piasek 04 płukany
Piasek płukany 0-2 Piasek płukany 0-2
Piasek siany 0-4 Piasek siany 0-4

MIESZANKI ŻWIROWO-PIASKOWE

 • Pospółka
 • Mieszanka 0-16
 • Mieszanka 0-31,5
 • Podbudowa - mieszanka kruszona 0 – 31,5
Pospółka Pospółka
Mieszanka 0-16 Mieszanka 0-16
Mieszanka 0-31,5 Mieszanka 0-31,5
Podbudowa - mieszanka kruszona 0-31,5 Podbudowa - mieszanka kruszona 0-31,5

ŻWIRY NATURALNE

kruszywa naturalne, płukane, selekcjonowane do odpowiedniej frakcji i wg norm PN-EN

 • Żwir 2 – 8
 • Żwir 8 – 16
 • Żwir 16 – 32
 • Żwir 20 – 40
Żwir 2-8 Żwir 2-8
Żwir 8-16 Żwir 8-16
Żwir 16-32 Żwir 16-32

ŻWIRY KRUSZONE

powstają na skutek kruszenia kamieni i selekcjonowania ziarna do odpowiedniej wielkości i wg norm PN-EN

 • Żwir kruszony 2 – 8
 • Żwir kruszony 8 – 16
 • Żwir kruszony 16 – 32
 • Yuman
Żwir kruszony 2-8Żwir kruszony 2-8
Żwir kruszony 8-16Żwir kruszony 8-16
Żwir kruszony 16-32Żwir łamany 16-32

KAMIENIE POLNE

 • Otoczak > 100
 • Gabionowy
Kamienie polneKamienie polne
Kamienie polne i głazy narzutowe różnej wielkości znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie, tworzeniu infrastruktury i zagospodarowaniu przestrzeni publicznej oraz przydomowej, układane w koszach lub luzem. Wykorzystywane są do budowy małej infrastruktury (ogrodzeń, altan, tarasów, brukowania nawierzchni), umacniania skarp, tarasowania terenu. Głazy narzutowe wykorzystywane są przez przez rzeźbiarzy oraz soliterowo do artystycznej aranżacji terenu jako dopełnienie architektury.

KRUSZYWA ALTERNATYWNE – RECYKLINGOWE

Kruszywa alternatywne są doskonałym materiałem zastępującym w wielu sytuacjach kruszywa naturalne. Ich stosowanie:
 • obniża koszty inwestycji
 • przyczynia się do ochrony środowiska oszczędzając zasoby naturalne i ograniczając zanieczyszczenie środowiska
Kruszywo recyklingowe najczęściej stosowane jest do:
 • robót betonowych
 • utwardzania placów, parkingów i dróg dojazdowych
 • formowania i zagęszczania terenu
 • wykonania wstępnej podbudowy i warstw wiążących dróg
 • GRUZ MIELONY BETONOWY
 • GRUZ MIELONY CEGLANY
 • GRUZ MIELONY BETONOWO – CEGLANY

ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna gatunek I

Ziemia urodzajna - I gatunek

Ziemia przetworzona, powstała na wskutek siania skrywki humusowej warstwy ziemi oraz uszlachetniania torfem, piaskiem oraz nawozami organicznymi i mineralnymi co znacznie poprawia strukturę, napowietrzenie oraz właściwości.
Główne zastosowanie: zakładanie ogrodów, trawników, pod uprawy warzyw, nasadzenia. POSIADA ATEST

Ziemia urodzajna gatunek II

Ziemia urodzajna - II gatunek

Ziemia nieprzetworzona, skrywka humusowej warstwy ziemi.
Głównie stosowana do zasypywania ubytków, rekultywacji terenu, zakładania trawników.

MATERIAŁY DO USZORSTKAWIANIA NAWIERZCHNI

Sól drogowa

Mieszanka solno-piaskowa

Piasek

USŁUGI

Wywóz nieczystości stałych, ziemi, gruzu i odpadów biodegradowalnych z posesji i budów

Posiadamy wymagane Decyzje na "Zbieranie i przetwarzanie odpadów". Usługa potwierdzona jest wystawieniem "Karty przekazania odpadu".
Usługę realizujemy poprzez wynajem:

 • - kontenerów gruzowych 4,5 m3, 7 m3
 • - worków typu big bag 1 m3
 • - samochodów ciężarowych- wywrotki

Transport wywrotkami

Wykopy, niwelacja terenu

Wynajem sprzętu

Zamiatanie mechaniczne, porządkowanie ulic i placów

Odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstkowiającymi w sezonie zimowym

Nobas usługi
Nobas usługi
Nobas usługi
Nobas usługi
Nobas usługi
Nobas usługi